• Deutsch
  • English
  • български

Сертификати


Предприятието е регистрирано по Закона за храните под рег. № 20030001 като Обект за производство на растителни масла. През 2008 г. „Гайтек Олива“ ООД беше сертифицирана по ISO 9001:2000, а през 2010 г. беше покрит и стандартът ISO 9001: 2008. Чрез въвеждането и поддържането на система за управление на качеството, ръководството на организацията цели повишаване удовлетвореността и доверието на клиентите, подобряване на вътрешната организационна среда и повишаване на конкурентноспособността, както и разширяване на позициите на фирмата на пазара.

 

Знаете ли, че:
  • Качественото слънчогледово олио:
  •  
  • – e изключително чисто, притежава блясък и бистрота;
  • – e еднакво добро за пържене, готвене и салати;
  • – няма никаква миризма;
  • – има приятен вкус;
  • – не дими при загряване;
  • – издържа на температури над 200°С;