• Deutsch
  • English
  • български

Видео


През 2008 г. „Гайтек Олива“ ООД реализира успешно проект за Инвестиционна и консултантска подкрепа, подпомогнат финансово от Програма ФАР – процедура „Повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия“. С помощта на европейските средства дружеството закупи машини и оборудване и започна производство на екобрикети от слънчогледови люспи. Дейността се осъществява във фабриката на „Гайтек Олива“ в гр. Нова Загора. Брикетите от слънчогледови люспи са с висока калоричност, при изгарянето няма миризма, отделя се малко количество пепел. Не на последно място сред предимствата на този вид брикети е, че са екологично чисти и не замърсяват въздуха при изгаряне.

 

 

През 2010 г. фирмата се сдоби и с модерна напълно автоматична бутилираща линия с капацитет до 3000 бутилки/час. 

 

 

Знаете ли, че:
  • Качественото слънчогледово олио:
  •  
  • – e изключително чисто, притежава блясък и бистрота;
  • – e еднакво добро за пържене, готвене и салати;
  • – няма никаква миризма;
  • – има приятен вкус;
  • – не дими при загряване;
  • – издържа на температури над 200°С;